Print Recipe
Ze Fwi
Haitian Scrambled Eggs on Toast
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 2 Ze
 • 1 Kiyè Luil Dou
 • 1 Kiyè Pat Tomat
 • Piman Dou a gou
 • Pima Pike
 • Epis yon ti tchik
 • Disèl a gou
 • Zonyon a gou
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 2 Ze
 • 1 Kiyè Luil Dou
 • 1 Kiyè Pat Tomat
 • Piman Dou a gou
 • Pima Pike
 • Epis yon ti tchik
 • Disèl a gou
 • Zonyon a gou
Haitian Scrambled Eggs on Toast
Instructions
 1. Fwi pat tomat ak epis la nan luil la
 2. Lè li komanse jòn, ajoute piman dou, piman pike ak zonyon a.
 3. Lè yo konmanse lage, ajoute zè yo. Bwase’l byen.
 4. Fwi li jiskaske’l kwit
 5. Sèvi’l tou cho ak bannann, ak pen oswa ak viv

Epi Datset!