Print Recipe
Vyann Kabwit
Plate of Haitian Style Goat Meat
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 50 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3 Liv Vyann Kabwit
 • 2-3 Sitwon
 • Disèl anpil
 • Epis
 • Pat Tomat
 • Jiwòf
 • Luil Dou
 • Zonyon
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • Lay
 • 2-3 Branch Ditèn
 • 5-8 Tas Dlo
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 50 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3 Liv Vyann Kabwit
 • 2-3 Sitwon
 • Disèl anpil
 • Epis
 • Pat Tomat
 • Jiwòf
 • Luil Dou
 • Zonyon
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • Lay
 • 2-3 Branch Ditèn
 • 5-8 Tas Dlo
Plate of Haitian Style Goat Meat
Instructions
 1. Mete mwatye yon sitwon nan 4 o 5 Tas dlo, fè'l bouyi
 2. Pandan'l lap bouyi, koupe vyann kabwit la nan ti moso. Pa fè yo two piti
 3. Sime disèl ak pirse sitwon sou vyann la. Patine vyann la pou asid ak sèl entre nan li avan ou lave’l (sa ap ede retire sant kri vyann la).
 4. Le’w finn fè sa, vide dlo nan vyann la pou'w lave li. Rense'l 2 o 3 fwa.
 5. Apre dènye rens la, chode vyann la avek dlo sitwon bouyi a, kite vyann la tranpe pou 5-10 minit anvan'w retire vyann la nan dlo chode a
 6. Epise vyann la pou fè li byen gou. Ajoute epis, pat tomat, pima, ditèn, jiwòf ak tout lot epis yo
 7. Kuit vyann la apa. Lè dlo a prèske fini ak vyann la lage kò li, mete vyann la nan fou a pou'l pran bon koule.
 8. Pran rès dlo bouyi vyann la pou fè yon sòs pou vyann la: fri yon ti pat tomat nan luil dou. Ajoute zonyon, pima dou, ak bon epis ak disèl. Lè zonyon ak pima a lage, ajoute rès dlo bouyi vyann la. Fè melanj la fè yon bon bouyi anvan ou ajoute vyann la.

Epi Datset!