Print Recipe
Soup Joumou Senmp
Mwen fe reset sa pou'l posib pou'w fe Soup Joumou on ti jan pi senmp. Gen kek nan founiti mwen pa mete, men gou a rete menm jan. Fe'm kone si'w fe reset sa 🙂
Bowl of Soup Joumou
Cuisine Ayisyen
Keyword Soup Joumou
Prep Time 20 minit
Cook Time 30 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Liv Vyann Bèf
 • 1/2 Liv Joumou
 • 1-2 Kawòt
 • 2 Pomdetè Piti
 • 1/2 Liv Yanm
 • 1 Nave
 • 1 Bout Seleri
 • 2 Bout Powo
 • 1 Men Makawoni ak yon ti Vèmisèl si’w vle
 • 8-9 Tas Dlo
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Epis Poud
 • Disèl
 • 1/4 Zonyon
 • 1-2 Lay
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • 1 Kiyè Luil Dou
 • 1 Kiyè
Cuisine Ayisyen
Keyword Soup Joumou
Prep Time 20 minit
Cook Time 30 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Liv Vyann Bèf
 • 1/2 Liv Joumou
 • 1-2 Kawòt
 • 2 Pomdetè Piti
 • 1/2 Liv Yanm
 • 1 Nave
 • 1 Bout Seleri
 • 2 Bout Powo
 • 1 Men Makawoni ak yon ti Vèmisèl si’w vle
 • 8-9 Tas Dlo
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Epis Poud
 • Disèl
 • 1/4 Zonyon
 • 1-2 Lay
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • 1 Kiyè Luil Dou
 • 1 Kiyè
Bowl of Soup Joumou
Instructions
 1. Lave ak epise vyann bèf la
 2. Ajoute vyann epise ak ½ tas dlo a nan yon chòdyè. Fè’l bouyi.
 3. Lè premye dlo a fini, ajoute 5 tas dlo. Fè’l bouyi jiskaske dlo a desann.
 4. Ajoute 3 tas dlo lè dezyèm dlo a pweske fini—wap fè sa pou vyann la vinn molas.
 5. Pandan sòs vyann la ap bouyi, prepare viv yo.
 6. Kale ak rense joumou, yanm, nave ak pomdetè yo.
 7. Rache joumou a an ti moso
 8. Rense seleri ak powa a
 9. Grate kawòt la ak koupe’l an ti moso.
 10. Lè vyann la finn molas, ajoute moso joumou yo nan sòs vyann la.
 11. Kite’l bouyi jiskaske joumou a kwit. Sa ka pran 10-15 minit.
 12. Lè joumou a kwit, retire moso yo pou’w blende’l
 13. Ajoute joumou ak enpe sòs vyann la nan yon blendè. Blende’l byen.
 14. Ajoute sòs joumou an nan sòs vyann la. Fè’l bouyi.
 15. Lè sòs la finn fè yon bon bouyi, ajoute rès viv yo. Fè sòs la bouyi.
 16. Pandan sòs la ap bouyi, rache yon ti zonyon, lay pou fwi apa pou kòmande soup la.
 17. Lè zonyon ak lay la byen jòn, vide yo nan soup la.
 18. Ajoute yon ti bè
 19. Goute soup la, si ou we li bon, drese soup la.

Epi Datset!