Print Recipe
Sos Pwa Nwa
Hands holding bowl of Black Bean Sauce
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 50 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 2 Tas Pwa Nwa
 • 8-10 Tas Dlo
 • Epis
 • Pat Tomat
 • Poud Epis
 • Disèl
 • Luil Dou
 • Jiwòf
 • Ditèn
 • Pèsi
 • Lay
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 50 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 2 Tas Pwa Nwa
 • 8-10 Tas Dlo
 • Epis
 • Pat Tomat
 • Poud Epis
 • Disèl
 • Luil Dou
 • Jiwòf
 • Ditèn
 • Pèsi
 • Lay
Hands holding bowl of Black Bean Sauce
Instructions
 1. Triye pwa a anvan ou lave you omwen 3 fwa
 2. Ajoute 4 tas dlo nan yon gwo chòdye, ajoute pwa lave a nan chòdye a.
 3. Ajoute, lay, Luil dou, jiwòf, ditèn ak pèsi nan melanj la. Fè’l bouyi.
 4. Apre 2-3èdtan pwa yo ap souf
 5. Si dlo a redwi twop, ajoute plis dlo. Kite'l bouyi ankò
 6. Pran mwate pwa yo mete you nan blende avek dlo bouyi pwa a. Blende'l byen
 7. Pase melanj blende a nan paswa a, ajoute sòs la nan melanj ou te kite apa a.
 8. Ajoute dènye epis ak disèl pou ranje gou a. Sevi li ak diri blan.

Epi Datset!