Print Recipe
Sitwonad
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 4-5 Fwi Sitwon
 • 1-2 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 4-5 Fwi Sitwon
 • 1-2 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl
Instructions
Sitwonad
 1. Koupe chak sitwon an mwatye
 2. Pire sitwon yo
 3. Ajoute dlo
 4. Adousi melanj la
 5. Ajoute yon ti disèl
 6. Ajoute esans vaniy
 7. Pase melanj la nan yon paswa
Sitwonad ak Lèt
 1. Ajoute glas (Fòk melanj la byen frè anvan ou ajoute lèt la)
 2. Bwase melanj la pandan wap ajoute lèt

Epi Datset!