Print Recipe
Poul an Sòs
Plate of Haitian Chicken
Prep Time 20 minit
Cook Time 30 minit
Servings
Ingredients
 • 2-3 Tas Dlo
 • 1 Kiye Pat Tomat
 • Disèl a gou
 • Epis Poud
 • ½ Zonyon
 • ½ Piman Dou
 • ¼ Piman Pike
Prep Time 20 minit
Cook Time 30 minit
Servings
Ingredients
 • 2-3 Tas Dlo
 • 1 Kiye Pat Tomat
 • Disèl a gou
 • Epis Poud
 • ½ Zonyon
 • ½ Piman Dou
 • ¼ Piman Pike
Plate of Haitian Chicken
Instructions
 1. Konmanse avek vyann ki deja tranpe.
 2. Limen fou a. Mete’l sou 350°F.
 3. Fè vyann la konsonme. Lè premye dlo a fini, ajoute ½ tas dlo, fè’l bouyi.
 4. Apre 15-20 minit, lè dlo a prèske fini, mete vyann la nan fou a pou'l pran bon koulè.
 5. Pandan vyann la nan fou a, pran rès dlo bouyi vyann la pou fè yon sòs pou vyann la.
 6. Fwi yon ti pat tomat nan luil dou.
 7. Ajoute zonyon, pima dou, ak epis poud ak disèl.
 8. Lè zonyon ak pima a lage, ajoute rès dlo bouyi vyann la.
 9. Fè sòs la fè yon bon bouyi.
 10. Lè vyann la finn prann bon koule, ajoute vyann la nan sòs la.
 11. Rache zonyon sou sos ak vyann la.
 12. Kite'l konsomen pou 5 minit anvan ou sèvi’l.
 13. Sèvi ak diri o viv

Epi Datset!