Print Recipe
Pikliz
Bowl of Haitian Pikliz
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 24 èdtan
Servings
moun
Ingredients
 • 1/2 Chou
 • 1 Zonyon
 • 2 Kawòt
 • 1 Piman Dou
 • 1 Pima Pike
 • 1/4 Tas Pèsi
 • 1 Ditèn
 • 1 Sitwon
 • 1/4 Tas Vinèg
 • 1/4 Tas Dlo
 • Disèl
 • Pou Epis
 • Poud Jiwòf
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 24 èdtan
Servings
moun
Ingredients
 • 1/2 Chou
 • 1 Zonyon
 • 2 Kawòt
 • 1 Piman Dou
 • 1 Pima Pike
 • 1/4 Tas Pèsi
 • 1 Ditèn
 • 1 Sitwon
 • 1/4 Tas Vinèg
 • 1/4 Tas Dlo
 • Disèl
 • Pou Epis
 • Poud Jiwòf
Bowl of Haitian Pikliz
Instructions
 1. Rache chou, zonyon, kawòt, pima dou ak pima pike byen piti
 2. Mete tout viv yo nan yon bòl
 3. Pire sitwon a nan yon bòl apa, vide vinèg ak dlo a nan ji sitwon a
 4. Vide melanj sitwon, vinèg ak dlo a nan melanj viv la
 5. Ajoute disèl ak epis yo, goute sòs la
 6. Melanje'l byen
 7. Tann 12èdtan anvan ou manje Pikliz la

Epi Datset!