Print Recipe
Legim
Plate of Haitian Legim
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1-2 Liv Vyann Bèf
 • 1/2 Chou
 • 2 Militon
 • 3 Kawòt
 • 1 Tas Dlo
 • 1 Tas Fèy
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Epis Poud
 • Disèl
 • Zonyon
 • Lay
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • Luil Dou
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1-2 Liv Vyann Bèf
 • 1/2 Chou
 • 2 Militon
 • 3 Kawòt
 • 1 Tas Dlo
 • 1 Tas Fèy
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Epis Poud
 • Disèl
 • Zonyon
 • Lay
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • Luil Dou
Plate of Haitian Legim
Instructions
 1. Lave ak tranpe vyann la. Tranpe vyann la yon ti jan pi sale.
 2. Rense, Kale, grate ak rache tout viv yo
 3. Ajoute vyann epise a nan yon chòdyè—se fèy yo ki pou anwo
 4. Kouvri vyann la ak tout viv yo
 5. Ajoute tas dlo a
 6. Kovri chòdyè a, toufe vyann ak viv yo pou 30-45 minit.
 7. Lè viv ak vyann la finn kwit, retire viv yo sòt nan chòdyè a. Mete viv yo nan yon bòl apa.
 8. Pile viv yo byen pile
 9. Lè viv yo byen pile, ajoute luil nan vyann la ki nan chòdyè a. Lè li chò, ajoute pat tomat, zonyon ak lay. Epise menlanj la ak bon sèl ak epis. Wousi vyann la, pou’l pran bon koule.
 10. Ajoute yon ti dlo pou fè yon ti ragou.
 11. Ajoute viv pile yo nan ragout a. Melanje’l byen
 12. Kite’l konsonmen.
 13. Ajoute yon ti zonyon.
 14. Goute’l. Ranje gou si gen bezwen.
 15. Sèvi’l tou cho ak diri, bannann o mayi moulen.

Epi Datset!