Print Recipe
Legim san Vyann
Cuisine Ayisyen
Prep Time 15 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • ½ Chou
 • 3 Militon
 • 4 Kawòt
 • 1 Tas Dlo
 • 3-4 Tas Fèy
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Epis Poud
 • Disèl
 • Zonyon
 • Lay
 • Piman Dou
 • Piman Pike si’w vle
 • Luil Dou
 • Disèl
 • Zonyon
 • Lay
 • Piman Dou
 • Piman Pike si’w Vle
 • Luil Dou
Cuisine Ayisyen
Prep Time 15 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • ½ Chou
 • 3 Militon
 • 4 Kawòt
 • 1 Tas Dlo
 • 3-4 Tas Fèy
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Epis Poud
 • Disèl
 • Zonyon
 • Lay
 • Piman Dou
 • Piman Pike si’w vle
 • Luil Dou
 • Disèl
 • Zonyon
 • Lay
 • Piman Dou
 • Piman Pike si’w Vle
 • Luil Dou
Instructions
 1. Rense, Kale, grate ak rache tout legim yo
 2. Ajoute ajoute legim yo nan yon chòdyè—se fèy ak chou a ki pou anwo
 3. Ajoute epis, epis an poud ak disèl sou legim yo
 4. Ajoute tas dlo a
 5. Kouvri chòdyè a, toufe legim yo pou 20-35 minit.
 6. Lè legim yo finn kwit, retire legim yo sòt nan chòdyè a, pou pile yo nan yon bòl apa.
 7. Pile legim yo byen pile.
 8. Lè legim yo byen pile, ajoute luil nan menm chòdyè a.
 9. Lè li chò, ajoute pat tomat. Lè pat tomat la byen jòn, ajoute zonyon, lay, piman dou ak pike yo.
 10. Ajoute legim pile yo nan chòdyè a. Melanje’l byen
 11. Kite’l konsonmen.
 12. Ajoute yon ti zonyon.
 13. Goute’l. Ranje gou a si gen bezwen.
 14. Sèvi’l tou cho ak diri, bannann o mayi moulen.

Epi Datset!