Print Recipe
Labouyi Farin
Plate of Labouyi Farin
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 15 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Tas Farin
 • 3 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • 1 Pince Disèl
 • 1 Kiyè
 • 1 Bwa Kannèl
 • 1-2 Ani Etwale
 • Esans Vaniy
 • Pò Sitwon
 • Miskad
 • Poud Jenjanm
 • Sik a gou
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 15 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Tas Farin
 • 3 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • 1 Pince Disèl
 • 1 Kiyè
 • 1 Bwa Kannèl
 • 1-2 Ani Etwale
 • Esans Vaniy
 • Pò Sitwon
 • Miskad
 • Poud Jenjanm
 • Sik a gou
Plate of Labouyi Farin
Instructions
 1. Nan yon chòdyè san grès, griyè farin nan. Pa kite’l boule, fe’l sou yon dife ba. Lè farin la komanse pran koule, li bon.
 2. Pran farin na pase’l nan paswa. Kite farin la rafwedi
 3. Pandan farin la ap rafwedi, mete kannèl, po sitwon, ani etwale nan 3 tas dlo. Fè'l bouyi.
 4. Ajoute sik (a gou) nan farin griyè a, melanje’l byen.
 5. Ajoute lèt lan nan melanj farin ak sik la.
 6. Si’l fè boul, pase melanj la nan yon paswa.
 7. Ajoute melanje lèt, farin, sik la nan dlo bouyi. Bwasè’l anpil etan wap vide melanj la nan dlo bouyi a.
 8. Kontinye bwasè melanj la. Lap vinn pwès.
 9. Drèsè Labouyi a tou cho.

Epi Datset!