Print Recipe
Ji Papay
Cup of Papaya Juice and Cup or Papaya Shake
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 15 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 2-3 Tas Fwi Papay
 • 1-2 Tas Dlo
 • 1-2 Tas Glas
 • 1/2 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 15 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 2-3 Tas Fwi Papay
 • 1-2 Tas Dlo
 • 1-2 Tas Glas
 • 1/2 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl
Cup of Papaya Juice and Cup or Papaya Shake
Instructions
Ji Papay
 1. Kale papay
 2. Rache’l an ti moso pou blende
 3. Mete 1 tas moso papay, 1/2 tas dlo, esans vaniy, sik (a gou), desèl ak glas nan blenndè a
 4. Blende melanj la
 5. Drese Ji Papay la
Ji Papay ak Lèt
 1. Kale papay la nan ti moso pou blende
 2. Mete 1 tas moso papay, 1/2 tas dlo, 1/2 kan lèt èvaporè, esans vaniy, sik (a gou), desèl ak glas nan blenndè a
 3. Blende melanj la

Epi Datset!