Print Recipe
Ji Corosol
Glass of Soursop Juice
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Fwi Corosol
 • 1 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Fwi Corosol
 • 1 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
Glass of Soursop Juice
Instructions
 1. Kale corosol la
 2. Mete corosol la nan yon bòl
 3. Bat corosol la
 4. Ajoute dlo, kontinye bat melanj la
 5. Adousi melanj la
 6. Pase melanj la nan yon paswa
 7. Ajoute glas (Fòk melanj la byen frè anvan ou ajoute lèt la)
 8. Bwase melanj la pandan wap ajoute lèt
 9. Ajoute esans vaniy

Epi Datset!