Print Recipe
Ji Chadèk
Cup of Grapefruit Juice and Grapefruit Shake
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3-4 Fwi Chadèk
 • 1-2 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 10 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3-4 Fwi Chadèk
 • 1-2 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
Cup of Grapefruit Juice and Grapefruit Shake
Instructions
Ji Chadèk
 1. Kale chadèk yo; koupe chak chadèk an mwatye
 2. Pire chadèk yo nan yon bòl
 3. Ajoute dlo
 4. Adousi melanj la
 5. Ajoute yon ti disèl
 6. Ajoute esans vaniy
 7. Pase melanj la nan yon paswa
 8. Drese Ji Chadèk la
Ji Chadèk ak lèt
 1. Ajoute glas (Fòk melanj la byen fre anvan ou ajoute lèt la)
 2. Bwase melanj la pandan wap ajoute lèt

Epi Datset!