Print Recipe
Epis
Epis Fresh Haitian Seasoning
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 10 minit
Servings
manje
Ingredients
 • 1 Tas Pèsi
 • 1 Tas Lay
 • 1 Zonyon
 • 2 Piman Dou
 • 1-3 Pima Pike si ou vle
 • 1 Tas Powo
 • 5 Branch Ditèn
 • 1/4 Tas Dlo
 • 1/2 Tas Dlo Sitwon
 • 1/4 Tas Luil Dou
 • 1 Kiyè Jiwòf
 • Poud Epis
 • Poud Jiwòf
Cuisine Ayisyen
Prep Time 20 minit
Cook Time 10 minit
Servings
manje
Ingredients
 • 1 Tas Pèsi
 • 1 Tas Lay
 • 1 Zonyon
 • 2 Piman Dou
 • 1-3 Pima Pike si ou vle
 • 1 Tas Powo
 • 5 Branch Ditèn
 • 1/4 Tas Dlo
 • 1/2 Tas Dlo Sitwon
 • 1/4 Tas Luil Dou
 • 1 Kiyè Jiwòf
 • Poud Epis
 • Poud Jiwòf
Epis Fresh Haitian Seasoning
Instructions
 1. Koupe viv yo (sa ap fè'l pi fasil pou blende)
 2. Ajoute luil dou, dlo sitwon ak dlo ak viv yo nan blendè a
 3. Blende viv yo jouk viv you byen lis
 4. Ajoute melanj la nan yon veso, kite'l nan frijidè a

Epi Datset!