Print Recipe
Diri Kole ak Pwa Vet
Diri Kole ak Pwa Vèt se baz manje Ayisyen. Depi'w fè yon plat diri kole sa, tout moun ap vinn jwen ou pou yon ti goute.
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3 Tas Diri Blan
 • 1 Tas Pwa Vèt
 • Tas Dlo
 • 1 Kiyè Epis
 • 1 Kiyè Pat Tomat
 • 2 Jiwòf Antye oswa Poud Jiwòf
 • 2 Lay
 • 1 Zonyon Rache
 • ½ Pima Dou Rache
 • 2 Kiyè Luil Dou
 • 1 Kiyè si’w vle
 • Disèl a gou
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3 Tas Diri Blan
 • 1 Tas Pwa Vèt
 • Tas Dlo
 • 1 Kiyè Epis
 • 1 Kiyè Pat Tomat
 • 2 Jiwòf Antye oswa Poud Jiwòf
 • 2 Lay
 • 1 Zonyon Rache
 • ½ Pima Dou Rache
 • 2 Kiyè Luil Dou
 • 1 Kiyè si’w vle
 • Disèl a gou
Instructions
 1. Nan yon chòdye, ajoute luil dou fwi yon ti zonyon, lay, piman dou ak pike avek yon ti Epis ak pat tomat. Fè'l byen jòn.
 2. Ajoute pwa vèt yo ak disèl (a gou). Fè’l yon ti jan sale. Kite’l Konsonmen pou 2-3 minit pou gou a antre nan pwa yo.
 3. Apre sa, ajoute 4 tas dlo ak jiwòf nan chòdyè a. Fè'l bouyi
 4. Pandan wap tann dlo a bouyi, lave diri a. Rense'l omwen 3 fwa.
 5. Lè dlo a bouyi, ajoute diri lave a nan dlo bouyi a. Toufe’l.
 6. Kite’l kwit jiskaske tout dlo a fini. Sa ka pran 10-15 minit.
 7. Lè dlo a fini, redwi dife a. Si’w vle, ajoute yon ti bè si’w vle epi kite’l toufe for 2 minit.

Epi Datset!