Print Recipe
Diri Kole ak Pwa Dekayet
Plate of Haitian Rice and Beans
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 120 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3-4 Tas Diri
 • 1 Tas Dlo
 • Epis
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Disèl
 • Luil Dou
 • Jiwòf
 • Pèsi
 • Lay
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • 1/2 Zonyon
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 120 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3-4 Tas Diri
 • 1 Tas Dlo
 • Epis
 • Pat Tomat
 • Epis
 • Disèl
 • Luil Dou
 • Jiwòf
 • Pèsi
 • Lay
 • Piman Dou
 • Pima Pike
 • 1/2 Zonyon
Plate of Haitian Rice and Beans
Instructions
 1. Triye pwa a anvan ou lave you omwen 3 fwa
 2. Ajoute 4 tas dlo nan yon gwo chòdye, ajoute pwa lave a nan chòdye a.
 3. Ajoute, lay, Luil dou, jiwòf, ditèn ak pèsi nan melanj la. Fè’l bouyi.
 4. Apre 2-3èdtan pwa yo ap souf
 5. Separe pwa a ak dlo bouyi pwa a. Pa jete dlo bouyi a, wap bezwen li pita
 6. Nan yon lot chòdye, ajoute luil dou fwi yon ti zonyon, pima dou, lay, epis ak pat tomat. Fè'l byen jonn
 7. Ajoute pwa kwit la, kite'l fwi pou 2 minit
 8. Ajoute dlo bouyi pwa a, ajoute pima pike a; fè'l bouyi
 9. Pandan wap tann dlo a bouyi, lave diri a. Rense'l 3 fwa
 10. Lè dlo bouyi, ajoute diri a. Kite'l kwit, sa ka pran 20 minit. Lè dlo a pweske fini redwi chale a.
 11. Kite'l finn kwit.

Epi Datset!