Print Recipe
Diri Blan
Pot of Haitian White Rice
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • Tas Diri Blan
 • 6 Tas Dlo
 • 2 Jiwòf Antye oswa Poud Jiwòf
 • Lay
 • Zonyon
 • Luil Dou
 • Zonyon
 • Luil Dou
 • Disèl
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • Tas Diri Blan
 • 6 Tas Dlo
 • 2 Jiwòf Antye oswa Poud Jiwòf
 • Lay
 • Zonyon
 • Luil Dou
 • Zonyon
 • Luil Dou
 • Disèl
Pot of Haitian White Rice
Instructions
 1. Nan yon chòdye, ajoute luil dou fwi yon ti zonyon, ak, lay ak Epis. Fè'l byen jòn.
 2. Ajoute disèl (a gou). Kite’l Konsonmen pou 2-3 minit pou gou a antre nan luil la.
 3. Apre sa, ajoute 6 tas dlo ak jiwòf nan chòdyè a. Fè'l bouyi
 4. Pandan wap tann dlo a bouyi, lave diri a. Rense'l omwen 3 fwa.
 5. Lè dlo a bouyi, ajoute diri lave a nan dlo bouyi a. Toufe’l.
 6. Kite’l kwit jiskaske tout dlo a fini. Sa ka pran 10-15 minit.
 7. Lè dlo a fini, redwi dife a. Si’w vle, ajoute yon ti bè epi kite’l toufe.

Epi Datset!