Print Recipe
Bannann Graje
Cup of Bannann Graje
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 50 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3 Bannann
 • 5 Tas Dlo
 • 2 Kan Lèt èvaporè
 • 3 Ani Etwale
 • Esans Vaniy
 • Sik
 • Disèl
 • Kannèl
 • Pò Sitwon
 • Jenjanm
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 50 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 3 Bannann
 • 5 Tas Dlo
 • 2 Kan Lèt èvaporè
 • 3 Ani Etwale
 • Esans Vaniy
 • Sik
 • Disèl
 • Kannèl
 • Pò Sitwon
 • Jenjanm
Cup of Bannann Graje
Instructions
 1. Mete kannèl, po sitwon, bout jenjanm nan 4 tas dlo. Fè'l bouyi.
 2. Koupe bannann yo nan ti moso pou blende. Fè sa ak tout po bannan la.
 3. Blende moso bannann la nan yon tas dlo.
 4. Vide melanj la nan dlo bouyi a.Kite'l bouyi pou omwen 10 minit pou bannann la kwit.
 5. Bwase melanj la detanzantan; wap wè melanj la epersi.
 6. Ajoute lèt èvaporè (Si'w wè melanj la two pwès, ajoute plis lèt.
 7. Ajoute sik ak esans vaniy.
 8. Kontinye bwase melanj.
 9. Pandan melanj la cho pase'l nan yon paswa. (Wap fè sa pou asire moun pap jwenn tout epis yo ki tap bouyi nan dlo a.

Epi Datset!