Print Recipe
Bannann Bouyi
Plate of Boiled Plantain and Haitian Chicken
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Bannann
 • 2 Tas Dlo
 • 1/2 Sitwon
 • Disèl
Cuisine Ayisyen
Prep Time 5 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Bannann
 • 2 Tas Dlo
 • 1/2 Sitwon
 • Disèl
Plate of Boiled Plantain and Haitian Chicken
Instructions
 1. Rense bannann la
 2. Koupe de bout bannann la koupe po a pou li ka pi facile kale bannann lè li kwit.
 3. Koupe’l an mwate.
 4. Mete bannann, disèl ak dlo nan yon chòdyè. Fè'l bouyi pou 15-20 minit.
 5. Lè bannann la kwit, retire pò bannann la.
 6. Ajoute ji sitwon nan dlo a, sa ap fè bannann la byen jòn Kite’l tranpe pou 1 minit.
 7. Drese bannann la. Li bon pou sèvi.

Epi Datset!