Print Recipe
Avwàn
Cup of Haitian Oatmeal
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 25 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Tas Avwàn
 • 4 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • 3 Ani Etwale
 • 2 Baton Kannèl
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
 • Pò Sitwon
 • Jenjanm
 • Miskad
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 25 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Tas Avwàn
 • 4 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt èvaporè
 • 3 Ani Etwale
 • 2 Baton Kannèl
 • Esans Vaniy
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
 • Pò Sitwon
 • Jenjanm
 • Miskad
Cup of Haitian Oatmeal
Instructions
 1. Mete avwàn, kannèl, aniz etwale, po sitwon, bout jenjanm ak yon ti disèl nan 4 tas dlo. Fè'l tranpe pou omwen 10 minit.
 2. Apre 10 minit tranpe a, fè melanj la bouyi. Fè melanj la bouyi jouk melanj la epersi.
 3. Bwase melanj la detanzantan etan melanj la epersi.
 4. Lè melanj la epersi, ajoute lèt èvaporè (Si'w wè melanj la two pwès, ajoute plis lèt).
 5. Ajoute sik ak esans vaniy.
 6. Kontinye bwase melanj.
 7. Pandan melanj la cho pase'l nan yon paswa. (Wap fè sa pou asire moun pap jwenn tout epis yo ki tap bouyi nan dlo a).

Epi Datset!