Print Recipe
Akasan
Cup of freshly made Akasan
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Tas Akasan
 • 5 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt Kokoye
 • 1-2 Kan Lèt èvaporè
 • 3 Ani Etwale
 • Esans Vaniy a gou
 • Esans Kokoye a gou
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
 • Kannèl
 • Pò Sitwon
 • Jenjanm
Cuisine Ayisyen
Prep Time 10 minit
Cook Time 20 minit
Servings
moun
Ingredients
 • 1 Tas Akasan
 • 5 Tas Dlo
 • 1 Kan Lèt Kokoye
 • 1-2 Kan Lèt èvaporè
 • 3 Ani Etwale
 • Esans Vaniy a gou
 • Esans Kokoye a gou
 • Sik a gou
 • Disèl yon pense
 • Kannèl
 • Pò Sitwon
 • Jenjanm
Cup of freshly made Akasan
Instructions
 1. Mete kannèl, pò sitwon, bout jenjanm nan 4 tas dlo. Fè'l bouyi.
 2. Delye 1 tas akasan nan 1 tas dlo. Melaje'l byen.
 3. Vide melanj la nan dlo bouyi a.
 4. Bwase melanj la detanzantan; wap wè melanj la epersi.
 5. Ajoute lèt èvaporè ak lèt kokoye a (Si'w wè melanj la two pwès, ajoute plis lèt.
 6. Ajoute esans vaniy ak kokoye.
 7. Kontinye bwase melanj la.
 8. Pandan melanj la cho pase'l nan yon paswa. (Wap fè sa pou asire moun pap jwenn tout epis yo ki tap bouyi nan dlo a).
 9. Drese Akasan a (Ou ka bwè'l chò o glasè).

Epi Datset!